Biz kimiz?


Hakkımızda

Mareliber, düşüncelerin ve hikayelerin enginliğine inanarak kaybolmasın, uçup gitmesin diye hikayelerinizi yaşatır.

Markamız Latince mare ve liber kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Mare, Latince’de deniz anlamına gelir. Marina kelimesi buradan türemiştir. Liber sözcüğü de yine Latince‘de deniz, kitap ve özgürlük kelimelerinin kökeni olmakla birlikte ağaç kabuğu anlamında kullanılmıştır.

Amblemimizde bulunan yaprak, formuna liber kelimesinin ağaç kabuğu anlamından ulaşır. Yaprağımız döne döne bir su yüzeyi ile buluşur ve dalgalar oluşturur.

Mareliber logosu, üretimlerimizin dalga dalga bir başka hikâyeyle temas ederek çoğalması hedefimizi simgeler. Renk seçimimizde kullandığımız mavi, uyum ve denge hissi vermesini umduğumuz, evrenle dünyamız arasında bir köprü görevi gören gökyüzünün enginliğini çağrıştıran, uçucu, hafif bir renktir.


Mareliber, yılların tecrübesini ve dostluğunu bir araya getirerek 2020 yılının başında Ankara'da kuruldu.


Değerlerimiz


Gezegen Hakları

Mareliber, doğaya zarar verecek hiçbir işin parçası olmaz. Doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunur ve bu hakka duyduğu saygıyla üretim yapar. Gezegenini sever, türcülük yapmaz.


Güvenilirlik

Mareliber, hesap verebilirliği ve şeffaflığı önemser. Karşılıklı saygı ve dürüstlüğe dayalı bir anlayışla, birlikte çalıştığı herkese güvenilir bir ilişki sunar.


Çalışan Hakları

Mareliber, çalışan haklarını gözetir. Sigorta, ücret ve çalışma koşullarını bu hakları göz önünde bulundurarak belirler. Çalışma ortamında ekibin iyi hissetmesi ve motivasyonu önemlidir, Mareliber’de mobbinge yer yoktur.


Eşitlik

Mareliber, eşitlikten yanadır. Cinsiyet, cinsel kimlik/yönelim, renk, dil, inanç, etnisite, yaş ayrımcılığı, engellilik, sosyal statü gibi ayrımcılık türlerinin tümüne karşıdır.


Nitelikli Ürün Sunmak

Mareliber, üretimlerinin nitelikli olmasını amaçlar. Talepleri ve ihtiyaçları en tatmin edici haliyle karşılamak için titizlikle çalışır. Ekibinin nitelikli iş gücüne güvenir ve ortaya çıkan sonuçtan/üründen karşılıklı memnuniyeti esas alır.


Misyonumuz ve Vizyonumuz


Söz uçar, görsel kalır.

Misyonumuz

Değerlerimiz doğrultusunda, sürekli kendini geliştirme anlayışıyla bilgimizi ve teknolojiyi harmanlayarak verdiğimiz hizmetlerimizi değişen toplumun değişen beklentileri ile en iyi şekilde buluşturmak.

Vizyonumuz

"Verba volant scripta manent” yani “Söz uçar yazı kalır” sözünü, teknolojiyi de kullanarak “Söz uçar görsel kalır” olarak değiştirmek.

Mare Liber Fotoğrafçılık ve Video A.Ş.
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv.
Pasifik Gayrimenkul Apt. No: 3C1-160
Çankaya/Ankara

E-posta: info@mareliber.com